Általános Szerződési Feltételek

  1. A szerződési feltételek alapfogalmai
   
  1.1   Szolgáltató adatai: Oriolus-Med Kft Székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. Képviselője: Rigó Katalin Email: info@oriolus-med.hu Közösségi adószám: 14466379-2-42
  1.2  A vásárló, vagy megrendelő: Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Oriolus-Med Kft. webáruáz internetes felületén vagy regisztráltatja magát vagy regisztrálás nélkül, Vendégként e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, letölt, vásárol.
  1.3  Szállítók adatai: GLS - áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a szállítási költségek a Szállítási költségek menüpontban olvashatók a weboldal legalsó menüsorában.
   
   
  2. Webáruház szerződési feltételek célja:
   
  Az Oriolus-Med Kft. a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A webáruház szerződési feltételei az Oriolus-Med Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
  2.1  A webáruház szerződési feltételek közzététele A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát, vagy Vendégként rendel/filmet tölt le.
  2.2  A webáruház szerződési feltételek hatálya: Az Oriolus-Med Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.
   
   
  3. A webáruház-szolgáltatás: Az Oriolus-Med Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.
   
  3.1  A webáruház-szolgáltatás területi hatálya: A webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Oriolus-Med Kft. a Magyar Köztársaság területén kívül is teljesít szállítást, illetve filmjei a Magyar Köztársaság területén kívülről is letölthetők.
  3.2  A regisztrációhoz szükséges adatok: Egyedi felhasználói név; Egyedi és érvényes e-mail cím; A felhasználó neve; Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;
  3.3  Rendeléshez szükséges további adatok: Számlázási név, Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel, Faxszám, amennyiben a megrendelő szeretne bizonyos információkat faxon lekérni az Oriolus-Med Kft.-től. Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől, Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől. Szállítási információk esetleges kiküldéséhez faxszám amennyiben a megrendelő szükségesnek érzi.
  3.4  Az Oriolus-Med Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi: Az adatok tárolására, archiválását, kezelését az Oriolus-Med Kft. végzi, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és biztonságosan tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.
   
   
  4. A webáruház szerződés létrejötte és módosítása:
   
  4.1  Általános jellemzők: A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, vagy Vendégként való bejelentkezést követően, a megrendelést leadva, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Oriolus-Med Kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
  4.2  Regisztráció: A webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.
  4.3  Megendelés módosítása, törlése: A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az Oriolus-Med Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus (kézzel írt, emailes) úton.
  4.4  Fizetési feltételek: A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy a postai kézbesítőnek az áru átvételekor készpénzben (utánvétel esetén), vagy az Oriolus-Med Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Az Oriolus-Med Kft. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, köteles az utánvét postai költségeit és a csomagolás költségét megfizetni.
  4.5  Sikertelen kézbesítés esetén: Általános kiszállítási határidőnél a szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.
   
   
  5. A vásárló jogai és kötelezettségei:
   
  5.1  Az elállás joga A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
  5.2  Az Oriolus-Med Kft. esetleges kára Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az Oriolus-Med Kft. követelheti a megrendelőtől.
   
   
  6. Adatvédelem, adatbiztonság:
   
  6.1  Adatvédelmi nyilatkozat: A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Oriolus-Med Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Oriolus-Med Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
  6.2  Személyes adatok módosítása: Megadott személyes adatait a vásárló a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

  7. Téves utalások visszaküldése - webshop, tanfolyam, kezelések

  7.1 Amennyiben a vásárló:
  - utólagosan önkényesen és nem az Oriolus-Med Kft hibájából eláll a vásárlástól, de már utalással teljesített
  - vagy kétszer, tehát másodjára tévesen utalt
  - vagy utánvéttel rendelt, majd tévesen el is utalta
  - vagy tanfolyami díjat olyan tanfolyami jelenlét-meghiúsulás okán visszakér (vis major, járvány, haláleset, baleset, betegség), ami az Oriolus-Med Kft hibáján kívüli,

  akkor az Oriolus-Med Kft ezért netto 500.- Ft (azaz 635.- brutto Ft) kezelési díjat számít fel.
  Ennek felszámolási módja:
  - még nem kiállított számla után a díjról a számla megküldése és a díjjal csökkentett összeg visszautalása
  - már kiállított számla után a sztornószámlára pozitív tételként a díj felvezetése, majd a csökkentett összeg visszautalása.
   
   
  8. Záró rendelkezések
   
  8.1.  A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Oriolus-Med Kft. nem iktatja.
  8.2.  Az Oriolus-med Kft. felelőssége nem terjed ki A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.
  Válassza ki a szállítási országot: